Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Städning och gatusopning

 

Centrumstädning

Centrum städas dagligen klockan 07.00.

Gatusopning

Varje vår ska vinterns sand från halkbekämpningen sopas upp och gator och torg ska städas rena. Arbetet med framkomligheten är viktigt och är en stor del av gatukontorets jobb året om.

På den här sidan kan du följa arbetet med vårsopningen för 2017. Vi uppdaterar informationen löpande så att du ser hur vi ligger till. Nytt för i år är att vi utför sopningen i egen regi. Till vår hjälp har vi sex maskiner (en lastmaskin L70 med penselborste, en lastmaskin L60 med sopskopa, en wille 455 med sopvals, en lastbil med bevattning, en lastbil med bogserande sopmaskin samt en liten sopmaskin hako citymaster). Bitvis kommer alla att köra samtidigt, men inte överallt.

v. 12
Vi har börjat med centrum på morgnarna innan affärerna öppnar, sen håller vi oss på trottoarer samt gång- och cykelvägar runt centrum med lilla sopmaskinen.

Lastbil med bogserande sopmaskin kör infartsleder och ringlederna nu (grovsopar), men kommer att behöva köra mer under våren.

Preliminärt schema vårsopning 2017 (vissa områden kan ta längre eller kortare tid beroende på vädret):

Strand: v. 13

Villastaden  v. 14

Sandfallet v. 14

Centrum v. 15 

Ölme v. 16

Björneborg v. 16

Bäckhammar v. 16

Nybble v.16

Marielund v. 17-18

Kvarnbyn v. 17-18

Östermalm v. 17-18

Djurgården v. 19

Fältet v. 20

Industriområden v. 21