Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sortera & lämna hushållsavfall

litet barn lägger soppåse i soptunnaHushållsavfall hämtas alltid i anslutning till fastigheten eller på en av tekniska nämnden anvisad plats.

I sorteringsguiden nedan hittar du hushållets vanligaste avfall listat, hur det ska sorteras och vart det ska lämnas. Hittar du inte det du söker ring oss på renhållningsavdelningen så hjälper vi till, se kontaktuppgifter till höger.

SORTERINGSGUIDE för hushållets vanligaste avfall. Länken öppnas i ett nytt fönster.

 

Aldrig farligt avfall i soppåsen eller avloppet!

Det är viktigt att hushållsavfallet inte innehåller farligt avfall. Det är svårt att sortera ut det senare i processen och är skadligt för vår miljö. Läs gärna Folder avgifta soppåsen.

Farligt avfall ska alltid lämnas till en miljöstation eller Strandmossens avfallsanläggning

Kasserad hemelektronik och andra elektriska och elektroniska produkter lämnas alltid på Strandmossens avfallsanläggning.
Smått elavfall, batterier och ljuskällor kan också lämnas i insamlingsskåpet Samlaren i din butik.  Samlaren klicka här för mer information. 

I Nybble, vid affären, och Ölme Rudsberg, vid Återvinningsstationen, finns det också insamlingsbehållare utplacerade för att lämna kasserade ljuskällor, lysrör, batterier och smått elavfall i. 

Tomma och rena förpackningar kan lämnas till en återvinningsstation. Se nedan vilken station som ligger närmast för dig. Många flerbostadshus har behållare för återvinning i soprummet.

I förpackningsguiden (Länken öppnas i ett nytt fönster) kan du läsa vad som klassas som en återvinningsbar förpackning.