Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sörkastet, del av Vålösundet norr

Detaljplanen för Sörkastet, del av Vålösundet norr, vann laga kraft 2008-03-29 och en ändring till detaljplanen vann laga kraft 2009-04-27. De båda planerna skall läsas tillsammans, ändringen utgör således ett tillägg till detaljplanen och skall läsas tillsamans med denna.

Plankarta

Plankarta planändringen 

Planbeskrivning

Planbeskrivning planändringen 

Illustrationskarta planändringen