Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sommarblommorna planteras ut

Här pågår utplantering av årets sommarblommor.

Idag börjar vi köra ut 107 urnor som ska ställas upp på olika ställen i stan och vid äldreboenden. Sommarblommorna, som består av bland annat tagetes, marguriter och palettblad, får sedan stå tills frosten kommer i höst.

Balkonglådorna är redan utplacerade.

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2017-10-23

  På grund av att dammluckan vid Vågbron är trasig sjunker vattennivån i Varnan. Vi arbetar för fullt med att åtgärda problemet.

 • tis, 2017-10-03

  Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

 • tis, 2017-10-03

  Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.