Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjningen på infarterna, de stora lederna, innerstan, bussvägar samt gång- och cykelvägar påbörjas vid ett snödjup av 3-4 cm. Resterande områden plogas vid ett snödjup av 7-8 cm.

Kommunens uppgift är att skapa en god framkomlighet för alla trafikanter. Kommunen får specialprognoser från SMHI och sköter halkbekämpning och snöröjning utifrån det. Vid rusningstrafik avvaktar snöröjningen, och om det väntas mer snö under dagen/natten.

Först när hela stan är framkomlig är det dags att sanda.

Sandning
För att underlätta halkbekämpningen lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården
• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
• Ölme: gamla stationsplan
• Skottlanda: miljöstationen

Fastighetsägarens ansvar
Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att skotta och sanda trottoarer och gångbanor (ca 1 meter) utanför fastigheten. Om snömängden blir riklig kommer motsvarande utrymme att användas för snöupplag (plogvallar) och då upphör fastighetsägarens ansvar för trottoaren. Fastighetsägaren skall dock vidta åtgärder till motverkande av halka på ett gångbaneutrymme motsvarande en bredd av en meter, utanför upplagd snösträng.

Du får inte lägga ut snö på gatan från din egen garageinfart eller liknande utan du måste placera snön på din egen tomt.

Kommunen har tyvärr inga resurser att i samband med snöröjning av gator ta bort snö från igenplogade enskilda infarter.

Synpunkter och felanmälan
Har du synpunkter på snöröjningen och sandningen eller vill göra en felanmälan kan du använda webformuläret som du hittar till höger på sidan eller via länken här.

För en trafiksäker miljö och allas trevnad önskas ett gott samarbete i ”snösvängen”.

Foto: Daniel Östby