Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skymningen

Detaljplan Skymningen syftar till att möjliggöra permanentboende samt en utökning av befintligt campingområde vid Skymningen.

Detaljplanen vann laga kraft 2010-11-12.

Plankarta (öppnas i nytt fönster)

Planbeskrivning (öppnas i nytt fönster)

Genomförandebeskrivning (öppnas i nytt fönster)

Bilaga 1, Illustration (öppnas i nytt fönster)