Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Skogsvik Björneborg

Skogsvik

Kristinehamns kommuns planeringsavdelning jobbar just nu med att upprätta en ny detaljplan för Skogsvik i Björneborg. Förnärvarande är planarbetet vilande i väntan på förberedande planering i samband med den kommunövergripande översiktsplanen som väntas gå ut på samråd under hösten 2017.

Detaljplanen kommer bland annat att utreda möjligheten att anlägga bryggor.