Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skadegörelse & klotter

klottersanering

Klotter är en form av skadegörelse. När målarfärg hamnar på andras eller allmän egendom utan tillstånd är målandet brottslig skadegörelse oavsett om man kallar målningen klotter, graffiti, tags eller liknande. Blir du vittne till skadegörelse anmäl detta till Polisen.

Klottersanering kostade 2009 Kristinehamns kommun nästan 100 000 kronor. Det finns inte resurser att ta bort allt klotter utan man fokuserar på de centrala delarna främst gångtunnlar och i synnerhet främlingsfientliga budskap.

Klotter är ett typiskt ungdomsbrott. Tänk på konsekvenserna av att tidigt skede i livet hamna i Polisens register.

Skadegörelse i övrigt drabbar ofta belysningsstolpar, vindskydd och vägskyltar. Det är en onödig kostnad för kommunen. Pengar som man hellre använder för underhåll.