Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skadedjur i boendemiljö

Skadedjur och ohyra som vägglöss, kackerlackor och råttor har blivit allt vanligare. Den troliga orsaken är att folk reser mer nuförtiden och får med sig skadedjur i bagaget. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en fastighet är fri från skadedjur. Miljö- och byggnadsnämnden kan kräva att fastighetsägaren kontrollerar sina fastigheter och sanerar dem från skadedjur.

Skadedjur i hyresrätt

Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Får du inte hjälp av hyresvärden kan du kontakta miljö och hälsa, se kontaktuppgifter till höger.

... i bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för att utrota ohyran.

... i villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta därför alltid ditt försäkringsbolag om du råkat ut för ohyra.