Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Senaste nytt om snöröjningen

Här kan du följa vårt arbete med snöröjning och halkbekämpning under hela vintern. Informationen uppdateras av oss som jobbar med snöröjningen.

2017-03-08
Idag kör vi punktinsatser med grus och salt och kommer även att se över ytterområdena (Ölme, Björneborg, Bäckhammar) med våra egna maskiner.

2017-02-23
Nu tidigt på morgonen har vi saltat de stora lederna och infartsvägar. Vi kommer att forstätta med halkbekämning under morgonen och förmiddagen.

2017-02-22
Vi är ute och kör på busslinjer, centrum och samtliga gång- och cykeldistrikt. Beroende på hur vädret artar sig så tar vi ett nytt beslut framåt lunch.

2017-02-16
På grund av blixthalkan är vi ute och saltar och sandar för fullt.

2017-02-10
Vi har saltat de större lederna under dagen och även sandat gång- och cykelnätet samt gångstråk i centrum. Vi gör punktinsatser med grusning i Björneborg och Bäckhammar under eftermiddagen.

2017-02-03
Vi är ute nu under eftermiddagen och saltar (bussgator, ringleder, infarter etc) inför i natt och i morgon.

Blixthalka råder, pga underkylt regn som fallit under natten. Vi är ute och grusar på platser där vi ser att det behövs.

2017-01-31
Vi sopar några ställen runt om i staden under veckan. Detta gör vi för att inte riskera att fylla våra rännstensbrunnar med sandningsgrus vid eventuell nederbörd.

2017-01-18
Halkbekämpning med våra egna maskiner i stan och ytterområdena med salt och grus.

2017-01-12
Idag saltning av ringleder och busslinjer, förebyggande inför kylan som kommer. Även grusning på lokala gator.

2017-01-11
I dag fortsätter vi med grusning av lokalgator med full styrka (vi blev inte riktigt klara i går).

2017-01-10
Alla våra maskiner är i full gång med att grusa och salta i Ölme, Kristinehamn, Bäckhammar och Björneborg. Ingen plogning idag, vi inväntar SMHI:s prognos.

2017-01-09
Idag är vi ute med full styrka och snöröjer och sandar. Vi prioriterar ringleder, infarter, centrum samt gång- och cykelvägar. Förhoppningen är att det ska vara klart under dagen. Efter det påbörjas övrigt vägnät.