Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Senaste nytt om snöröjningen

Här kan du följa vårt arbete med snöröjning och halkbekämpning under hela vintern. Informationen uppdateras av oss som jobbar med snöröjningen.

2018-01-23
Vi fortsätter att forsla bort snö för att förbättra sikten i korsningar och dylikt. Även arbetet med halkbekämpning av gång- och cykelvägar fortsätter. Du kan läsa mer om hur vi jobbar under Snöröjning och halkbekämpning

2018-01-22
Vi jobbar med att halkbekämpa våra gator samt gång- och cykelvägar. Vi tar även bort större snövallar som skymmer sikten vid korsningar. 

2018-01-19
Idag har vi tagit in en väghyvel som river is från gatorna. I samband med detta så halkbekämpar vi med grus. Vi jobbar även med att öppna upp i korsningar där det blivit snövallar efter plogningen. 

2018-01-18
Full styrka är ute och plogar idag. 

2018-01-17
Just nu jobbar full styrka med att ploga i kommunen. 

2018-01-16
Sedan i morse har vi prioriterat snöröjning på cykelvägar, busslinjer och infartsvägar. Som väderprognosen ser ut just nu verkar det som att det ska komma ännu mer snö ikväll, så vårt arbete fortsätter så länge snön faller. 

2017-11-22
Idag halkbekämpar vi bussleder, backar och infarter först och främst.  

2017-11-20
Klockan 5 i morse startade vi upp med halkbekämpning av gång-, cykelbanor och trappor. Vi kommer även att halkbekämpa gatorna, ytterområdena nu på morgonen.

2017-11-15
Idag halkbekämpar vi infarter, ringleden och backar med salt. Vi kommer även att se över gång- och cykelvägar med grus.

2017-11-14
Det har varit halt på flera platser i kommunen idag och vi kommer att halkbekämpa gång- och cykelbanorna nu i eftermiddag. Tidigare under dagen har vi saltat infarterna och ringlederna.

För att underlätta halkbekämpningen för dig som fastighetsägare lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården
• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
• Ölme: gamla stationsplan
• Skottlanda: miljöstationen