Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Säsongsabonnemang

Fritidsfastighet

 

 

För fritidshus finns säsongsabonnemang för hushållsavfall, enskilt eller i grupp. En säsong omfattar 10 hämtningar under perioden maj till september. Hämtning sker varannan vecka på fasta turer. 
Enskilt abonnemang Innebär att varje fritidshus har ett eget kärl som hämtas i anslutning till fastigheten eller på en av tekniska nämnden anvisad plats. Hushåll med enskilt abonnemang väljer själv om de vill delta i utsortering av matavfall.

Gruppabonnemang

Innebär att en grupp fritidshus har ett gemensamt hämtställe och uppställningsplats för sopbehållare. Hushåll anslutna till gruppabonnemang har alltid utsortering av matavfall.

Budningar

Beställning av hämtning av hushållsavfall på andra tider görs till renhållningsavdelningen.
Gäller endast enskilda abonnemang. Kontaktuppgifter i rutan till höger 

Källsortering

Tänk på att ansvaret att källsortera sitt hushållsavfall gäller oberoende av hur du bor.
Lämna dina återvinningsbara förpackningar till närmaste återvinningsstation. Ditt grovavfall kör du till Strandmossen återvinningscentral. Farligt avfall lämnas på en miljöstation eller Strandmossen återvinningscentral

Dispens från hämtning

Om du inte kommer att vistas i ditt fritidshus under perioden maj till september, kan du söka dispens från hämtning av hushållsavfall hos miljö- och byggnadsnämnden. Blanketter för uppehåll i hämtning hittar du här till höger. Dispensen gäller endast hanteringen av hushållsavfall. Grundavgift debiteras oberoende av nyttjande av en fastighet.
Frågor kring ansökan besvaras av miljöinspektörena och kontaktuppgifter hittar du här till höger.