Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sannakajen

Detaljplanen för Sannakajen avser den detaljplan som upprättades för att skapa ett nytt bostadsområde med huvudsakligen rad- och kedjehus vid Inre Hamnen. Planen vann laga kraft 2008-01-14.

Plankarta

Planbeskrivning