Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Så mycket kostar det!

Hur mycket kostar det egentligen?

Ibland kan det vara svårt att automatiskt se vilken vara som i längden blir billigast. För många produkter ligger den stora kostnaden i energin som går åt till drift, och det kan vara energiförbrukningen och inte inköpspriset som är avgörande om det är produkt A eller B som är billigast.

Det allra mest energisnåla är naturligtvis att inte ha apparater som drar el över huvudtaget, men det är knappast något vi kan leva efter i dagens samhälle. Även om det kanske finns all anledning att fråga sig om man verkligen behöver till exempel en elektrisk potatisskalare.

Kom ihåg att titta efter effekten, som uttrycks i Watt (W), nästa gång du köper en elektrisk apparat. Effekten och tiden för drift är de avgörande faktorerna för apparatens energikostnad.

Hur räknar man?

Räkneformeln är egentligen väldigt enkel:

Energi (kWh) = Effekt (kW) x Tid (timmar)

Skillnaden mellan en kW och en W, fungerar likadant som skillnaden mellan kg och gram. 1 kW är alltså lika med 1000 W.

Ett exempel:

En 42" plasma-TV har enligt specifikationen en effektförbrukning på 345 W (=0,345 kW). Vi antar att denna TV används i genomsnitt 3 timmar per dag, 365 dagar om året.

Energiförbrukningen blir då: 0,345 x 3 x 365 = 378 kWh 

378 kWh kanske inte låter så mycket för världen men om man jämför med en lägenhet som normalt kanske har en årlig elförbrukning på 2000 kWh, så blir plasma-TVns bidrag till att höja elräkningen ganska stor. Och ännu intressantare blir det om man ser till ett större perspektiv, vad skulle det innebära om 1 miljon svenska hushåll har just denna TV? Det skulle innebära att 378 000 000 kWh per år går åt till TV tittande. Det motsvarar den totala årsförbrukningen hos drygt 14 000 eluppvärmda villor.

En LCD-TV av samma storlek drar ungefär hälften, en bildrörs-TV (i något mindre storlek) drar mindre än en tredjedel av det. Men inte allt ont åt plasma-TVn, deras energiförbrukning kan variera mycket mellan olika modeller, så kom ihåg att fråga innan du köper!

Ovanstående räkneexempel kan du använda själv för alla slags apparater. Titta i specifikationen vilken effekt apparaten har och uppskatta hur mycket den kommer att användas.