Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Skisser av torg står lutade mot en vägg med ungdomskonst
De två olika koncepten av Södra och Norra torget på fritidsgården Bygget
De två olika koncepten av Södra och Norra torget på fritidsgården Bygget
Bild visar en stående dam som informerar ungdomar sittandes i en halvcirkel
Inledning av medborgardialog på fritidsgården Bygget
Anneli Wiker, Demokrati- och jämställdhetsstrateg informerar om kvällens medborgardialog
Tre killar sitter tillsammans och fikar
Fikapaus
Fikapaus
två grabbar diskuterar över en skiss
Medborgardialog på fritidsgården KFUM
Medborgardialog på fritidsgården KFUM

Södra och Norra torget

Kommunstyrelsen tog i april 2016 beslut om att låta ta fram ett alternativt koncept för torgens upprustning förutom konceptet som togs fram av Sweco under förra året. Denna gång utan gångbro mellan torgen. Det alternativa konceptet är framtaget av landskapsarkitekt Marie Janäng, tidigare anställd på kommunens planeringsavdelning.
 
Kommunen genomförde en medborgardialog på Södra torget 1 advent 2015 i samband med att Sweco presenterade sitt koncept. Tanken är att synpunkterna som kom in på det förra konceptet och de synpunkter som lämnas på det nya ska bakas ihop och leda fram till ett förslag som politikerna får fatta beslut om innan året är slut. Ambitionen är att starta ombyggnationen av torgen under 2018.

Beslutet togs efter att kommunstyrelsen uppfattat ett visst motstånd mot Swecos konceptets gångbro över Varnan. Det nya konceptet skiljer sig från det tidigare på en rad punkter. Framförallt har gångbron ersatts av trappor ned mot vattnet på både den södra och norra sidan som visuellt ska sammankoppla torgytorna. Parkeringsytorna på det norra torget tas bort och ersätts med ett parktorg med mer växtlighet, i syfte att förstärka det grönstråket längs Varnan mot den nya stadsparken vid Svinvallen. Ett finrum med planteringar och fontäner skapas framför Stadshotellet och den sydöstra delen av torget.

Medborgardialogen hölls en lördag i mitten av oktober 2016 på Södra torget.  Därefter har det genomförts ytterligare två på fritidsgårdarna Bygget och KFUM. Sammanställning av alla synpunkter från dessa dialoger och den som genomfördes i december 2015 pågår just nu för att sättas ihop till ett underlag tillsammans med kostnadsberäkningar på koncepten. Med utgångspunkt ifrån detta ska en arbetsgrupp från planeringsavdelningen, tekniska förvaltningen och stadsarkitekt skissa fram ett förslag som ska lämnas för politisk beslut innan, eller direkt efter årsskiftet 2017. Ombyggnation kan då påbörjas under 2018.

Nedan finner du de två koncepten