Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ritningsarkiv

På miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ritningsarkiv finns bygglovsritningar för de flesta byggnader i kommunen.

Vad kan då beställlas?
Ritningar över fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar och beskrivningar samt situationsplaner finns i arkivet och kan beställas hos förvaltningen.

Har du frågor om arkivhandlingar, är du välkommen att kontakta vår bygglovadministratör, se uppgifter här till höger.