Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Riskavfall

Riskavfall från hushåll

Riskavfall, skärande och stickande typ kanyler, spetsar, sprutor med fast nål och liknande får inte kastas som hushållsavfall. Hushåll som har riskavfall kan kostnadsfritt hämta en godkänd avfallsbehållare för riskavfall hos något av apoteken. När behållaren är full tar man med den till apoteket, lämnar in den och får en ny. Apoteken tar endast emot godkända behållare, inte kakburkar, glasslådor och liknande emballage.
Läkemedel lämnas alltid till apoteken för omhändertagande.

Riskavfall från verksamheter

Från den 1 oktober 2010 finns det möjlighet att ingå i ett insamlingssystem för riskavfall såsom skärande & stickande, läkemedelsförorenat och läkemedel. Kontakta renhållningsavdelningen, se kontaktuppgifter till höger, för mer information och för att skräddarsy en lösning för just din aktuella verksamhet.