Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Rektorn 1 m.fl. (Stenstaliden)

Grundskolorna i Kristinehamn har på grund av demografiska förändringar varit föremål för en utredning avseende organisering och lokalisering. En av slutsatserna är att stänga Hacklehemsskolan och flytta befintliga elever till den närliggande Stenstalidskolan. En sådan omlokalisering medför att Stenstalidskolan behöver byggas om. En utbyggnad av skolan har dock inte stöd i gällande detaljplan varför ett nytt förslag till detaljplan nu tagits fram.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2013-12-19 §143. 
Detaljplanen har vunnit Laga Kraft 2014-01-13.

Här finner du upprättade antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Utlåtande