Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Reklam & affischering

För att sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot en offentlig plats måste du söka tillstånd hos polisen.

Du behöver inte söka tillstånd om du som näringsidkare vill sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden på byggnaden där rörelsen finns. Samma sak gäller för tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för reklam och affischering.