Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Rätt saker i avloppet

Reningsverken är inte konstruerade för att ta emot allt som idag hälls i toaletten. Driften av reningsverken kan störas avsevärt av större eller mindre fasta föremål. Men det är inte bara fasta föremål som kan förorsaka problem i reningsverken utan också kemiska produkter. Vissa kemiska produkter kan inte renas utan hamnar i våra sjöar och vattendrag.

Naturligtvis är det bäst att använda tvättmedel och andra produkter som är miljömärkta. Miljöfarliga kemikalier som inte hör hemma i avloppet är olja, lösningsmedel, färgrester (även vattenbaserad färg), fotokemikalier, bekämpningsmedel och mediciner. Dessa ämnen kan i värsta fall slå ut vissa reningssteg i reningsverken. Dessutom försämrar miljögifterna kvalitén av gödningsmedlet som tas av slammet i avloppsvattnet.

Det man kan göra för att inte belasta avloppsvattnet mer än nödvändigt är att inte överdosera tvättmedel, diskmedel med mera. Häll inte matfett i avloppet. När matfettet stelnar täpper det igen avloppsledningarna, vilket ökar risken för avloppsstopp och källaröversvämning.

Klicka på denna rad ifall du är intresserad att ta del av mer information.

Kika även in på Mitt Vatten via den externa länken till höger. Där får du fler tips på vad du kan göra för att hålla vattnet rent.