Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Radonmätning i flerbostadshus

Med början under hösten 2012 genomför Kristinehamns kommun en samlad insats för att få ner radonhalten i bostäder. Till en början vänder vi oss till ägare av flerbostadshus. Det ingår i fastighetsägarens ansvar att se till att radonhalten i inomhusluften inte utgör olägenhet för de boende. För att få reda på radonhalten i bostaden behöver man göra radonmätningar. Vi uppmanar alla fastighetsägare av flerbostadshus att mäta radon i sina fastigheter, alternativt skicka in mätprotokoll om mätningar redan utförts.

Så går mätningen till

Vid mätning i flerbostadshus ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning följas beträffande urvalet av lägenheter. Detta innebär bland annat att alla lägenheter med direkt markkontakt (utan källare under) ska mätas. Utöver dessa ska minst 20 procent av resterande lägenheter mätas, och minst en lägenhet per våningsplan. Klicka här för att komma till metodbeskrivningen.

Beställa radonmätning

Kristinehamns kommun har ett avtal med företaget Radea och kan därför erbjuda ett bra pris på radonmätning. Ett mätpaket för en lägenhet (två radondosor) kostar 290 kr, inklusive moms.

Klicka här för att beställa radonmätning via Radea.

Du kan även beställa en mätning genom att ringa oss, se kontaktuppgifter till höger. 

Om mätningar redan utförts kan de tillgodoräknas om de inte är äldre än tio år. Inga förändringar ska ha skett i huset efter mätningen som kan ha påverkat ventilationsflödena i påtaglig omfattning. Även för de tidigare mätningarna gäller att de ska uppfylla kriterierna i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning vad gäller urvalet av de mätta lägenheterna.

Rapportera mätresultaten

Du rapporterar in mätningarna genom att skicka in en mätplan till oss på miljö och hälsa med samlad information om dina fastigheter och hur många lägenheter som radonmätning utförs i. Om du beställer mätningar via kommunen får vi automatiskt en kopia på alla protokoll, så dessa behöver inte skickas in. Vill du rapportera in tidigare mätningar vill vi ha både protokoll och mätplan på de utförda mätningarna.

Ladda ner mätplanen för radonmätning i flerbostadshus

Vid frågor och funderingar kontakta miljö och hälsa, se kontaktuppgifter till höger.