Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Parkering

Det finns generella regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler som du som trafikant är skyldig att kunna. Parkeringsreglerna är uppbyggda efter två principer:

- Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår
- Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra

I centrumkärnan råder parkeringsförbud där inget annat anges, se karta här .

Detta förbud börjar när man passerat märket:


Och upphör vid:  

På gatumark inom tättbebyggt område som inte hör till centrumkärnan får fordon inte parkeras längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdagar, om inget annat anges.

Parkeringsövervakning på kommunens p-platser samt på en del av fastighetskontorets mark sköts av Securitas.

Ladda ner generella regler & anvisningar här.