Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Parker & blommor

Vågparken i KristinehamnParkerna är stadens gröna vardagsrum – naturliga mötesplatser för såväl invånare som turister.

Våra parker ska inte bara vara rena och vackra, utan även trygga, säkra och tillgängliga och med en plats för var och en. Parkerna ger dig möjlighet att finna lugn och ro, men också att upptäcka och inspireras av de många träden, buskarna och blommorna som bjuder på olika upplevelser av dofter, färg och form.

Parkskötsel

Kommunens parkavdelning ansvarar för att ca 700 000 kvadratmeter gräsmatta blir klippt. Ytterligare 300 000 kvadratmeter är gräsytor för så kallad grovslåtter, de slås en gång efter midsommar när alla vildblommor blommat över. Kommunen har även hand om 35 000 kvadratmeter buskage och 1000 kvadratmeter övriga planteringar - och i parkskötseln ingår att rensa, beskära och plantera dessa. Varje vår och sommar planteras dessutom ungefär 25 000 blommor i rabatter och blomlådor!

Översyn av träd

Utefter stadens gator i Kristinehamn finns gamla lindalléer, planterade en gång i tiden för att hejda brand. Träden är en viktig del i stadsbilden, kulturellt och estetiskt, men de är också viktiga som luftrenare. Under vinterhalvåret ses träden över av kommunens parkavdelning. Döda och nedhängande grenar som är i vägen för trafiken tas bort.

Träd som står inne i parkerna får utvecklas fritt efter sin arts karaktär. Ibland måste ett gammalt träd fällas, då planteras alltid ett nytt. Kanske inte på samma plats men iden är att parkernas trädbestånd aldrig ska minska.