Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Olovligt byggande

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har gjorts utan lov är det en olovlig åtgärd.

Miljö- och byggnadsnämnden får ålägga den som byggt utan lov att riva den byggnad/de byggnader som uppförts, eller återställa byggnader/mark i ursprungligt skick. Bygglov i efterhand kan sökas på samma sätt som andra bygglov, men kompletterande utredning kan krävas.

Om bygglov kan beviljas i efterhand tas en bygglovsavgift samt en sanktionsavgift ut.