Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bild på Ölme kyrka.
Vy över Ölme kyrka, som ligger vackert mitt i landskapet.
Bild på Lundsholmsparken i Ölme.
Lundsholmsparken är en samlingspunkt i Ölme.

Ölme

Ölme har en levande landsbygd med ett rikt näringsliv. I Ölme samhälle, cirka 12 km nordväst om Kristinehamn, finns kyrka, post- och skolmuseum. I själva samhället bor ca 200 invånare – och i hela Ölme församling bor totalt ungefär 1300 invånare.

Bensinstation, närbutik, elljusspår och idrottsplats med fyra elvamannaplaner för fotboll är något av det som finns i Ölme. Naturreservatet Kummelön är ett välbesökt utflyktsmål.

I Ölme finns också barnomsorg och F-6-skola. Ölmeskolan, en F-6 skola med ca 100 elever, ligger nära naturen och har väl genomtänkta lokaler. Skolan har ett stort upptagningsområde och därför är skolskjutsar en naturlig del av vardagen på Ölmeskolan. Vid Ölmeskolan finns också Ölme förskola för de lite yngre barnen.

Lokal servicepunkt - en mötesplats nära dig

Ölmes servicepunkt hittar du på ortens bensinmack. Hit kan du komma för att träffas över en Fairtrade-fika, göra dina ärenden över nätet med fritt Wi-Fi, ta del av information eller lämna tillbaka låneböcker. Här finns även en förslagslåda där du kan lämna synpunkter och förslag om servicepunkten. Tillsammans med all den övriga service butiken erbjuder är den ett viktigt nav för er boende och besökare. Utgångspunkten är en bibehållen och utökad service på landsbygden och dess ort. Innehavaren av servicepunkten finns här för att hjälpa dig.