Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nyttoparkeringskort

Nyttokort gäller med följande villkor och begränsningar på kommunens gator och parkeringsplatser. Kortet får endast användas för innehavarens aktiva yrkesmässiga verksamhet.

Kategori A Hantverkare, näringsidkare och serviceföretag

 • Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.

 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material.

 • Fordonet används för budsändning i stor omfattning.

 • Fordonet används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods.

 • Fordonet skall användas för transporter till och från arbetsplatsen.

Fordonet får ställas upp så lång tid som behövs för arbetets utförande. 
Kostnad för nyttokort kategori A: 1600 kr/år + moms

Kategori B Sjuk- och socialvårdande personal

 • Hemvården, distriktsköterskor m.fl. med ambulerande verksamhet inom kommunen.

 • Används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Tillåten uppställningstid begränsas till 2 timmar
Kostnad för nyttokort kategori B: 300 kr/år + moms.

För samtliga gäller
- Fordonet är av avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.
- Tillståndet gäller enbart vid yrkesutövning och fordonet bör ha företagsnamn eller logga.
- Ett nyttokort kan omfatta upp till tre olika fordon men endast ett fordon i taget kan nyttja kortet.
- Enbart orginalkort är giltigt (ej kopia eller avskrift).

Nyttokortet gäller

 • Utmed kommunens gator och parkeringar där lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud eller tidsreglering gäller (Undantagna gator är Västerlånggatan, Assemblegatan, Södra Torgets och Norra Torgets körbana

 • Uppställning får ske på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift:

    - Norra Torget
    - kv. Sirius (Raggartorget)
    - kv. Ursus (Södertull)
    - Österlånggatan/Nya Kyrkogatan (Kolgården)

 • I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler

 • På gågata/gångfartsområde efter kontakt med tekniska förvaltningen

Tillståndet gäller inte:

 • Där stannandeförbud råder eller inom vänd-, last-, taxi-, handikapplats och liknande.

 • Där lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud råder eller på parkeringsplats i anslutning till den egna verksamheten.

 • På Västerlånggatan, Assemblegatan, Södra Torgets och Norra Torgets körbana.

 Här kan du ladda ner ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik