Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Så formas det framtida Kristinehamn

Mer info om ny översiktsplan kommer snart!!!

 

2015 påbörjades arbetet med revidera kommunens översiktsplan.

Under 2016 arbetade ett antal arbetsgrupper med olika underlag och styrdokument som på olika sätt har försökt vävas in i arbetet med översiktsplanen.

Under maj 2017 kommer ett första förslag att finnas framtaget. Förslaget kommer då att samrådas/ställas ut under ca 2 månader och då får medborgare, politiken och andra samrådsparter såsom bland annat länsstyrelsen möjligheten att ge sin syn på saken.

 

Mer info kring den tidiga processen finns under fliken "Tyck om Kristinehamn". 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar!