Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Illustration: Mattias Käll

Så formas det framtida Kristinehamn

En samrådsversion av den nya kommunomfattande översiktsplanen kommer längre fram under hösten!

 

2015 påbörjades arbetet med att revidera kommunens översiktsplan.

Under 2016 arbetade ett antal arbetsgrupper med olika underlag och styrdokument som på olika sätt har försökt vävas in i arbetet med översiktsplanen.

Ett första förslag beräknades komma ut våren 2017, men är framflyttat till hösten. Förslaget kommer då att samrådas/ställas ut minst 2 månader då medborgare, politiken och andra samrådsparter såsom bland annat länsstyrelsen får möjligheten att ge sin syn på saken.

 

Mer info kring den tidiga processen finns under fliken "Tyck om Kristinehamn". 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar!