Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Så formas det framtida Kristinehamn

2015 påbörjades arbetet med revidera kommunens översiktsplan.

Under 2016 arbetar ett antal arbetsgrupper med olika underlag och policydokument som kommer att vägas in i arbetet med översiktsplanen.

I början av 2017 kommer ett första förslag att finnas framtaget. Förslaget kommer då att samrådas/ställas ut under ca 2 månader och då får medborgare, politiken och andra samrådsparter såsom bland annat länsstyrelsen möjligheten att ge sin syn på saken.

Målbilden för översiktsplanen är att den ska vara lättillgänglig, användarvänlig och tanken är att vi ska kunna ta fram en digital ÖP, dvs. en interaktiv karta där det går att navigera sig mellan karta och text/bilder. 

Mer info kring den tidiga processen finns under fliken "Tyck om Kristinehamn". 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar!