Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ny järnvägssträckning

Under många år har en snabbare och effektivare transportmöjlighet för järnväg mellan Oslo-Stockholm diskuterats. Nu är en möjlighetsstudie klar om hur en framtida sträckning av en snabbtågsförbindelse skulle kunna se ut för stråket Kristinehamn-Örebro. De fem kommunerna som berörs är Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Lekeberg och Örebro. Möjlighetsstudien har tagits fram av Norsk Bane som utrett den geografiskt och ekonomiskt bästa lösningen för att passera igenom kommunerna. Nu kommer Kristinehamns kommun med samordning från Karlskoga kommun att peka ut stråket i den översiktliga planeringen.

Rapporter och en sammanfattning finns här som dokument om du vill läsa mer. Rapporterna är på norska, men den kortfattade informationen är på svenska.

Kortfattad information om ev järnvägssträckning

Rapport Stockholm - Oslo, OBS på norska

Rapport Kristinehamn del 1

Rapport Kristinehamn del 2

Artikel i DN 15 maj 2016