Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ny översiktsplan ute på samråd

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

Från dialog till förslag
Våren 2015 påbörjades processen för att ta fram det nya förslaget. Vi lyssna¬de till kommuninvånarna och vad de tyckte genom en dialogturné. Kanske minns du vår orange vagn med pa¬rollen ”Tyck om Kristinehamn”? Du var kanske en av dem vi pratade med? De synpunkter som inkom då har vi haft med i processen för att ta fram det nya förslaget.  
– Nu är vi äntligen redo att släppa det nya förslaget! Du har möjlighet att läsa mer om våra inriktningar för den fysiska planeringen och hur vi tänker oss att hela kommunen ska utvecklas mot år 2030. Vi ser fram emot dina synpunkter, säger Hanna Åsander, planarkitekt och projektledare för den nya översiktsplanen.

Här finner du det första förslaget
Det första förslaget kommer att finnas utlagt på kristinehamn.se från och med idag, den 13 december och fram till och med den 28 februari. Förslaget finns även tillgängligt på Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 och på Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, i tidningsrummet. Mellan den 14 och 21 december kommer vi även finnas på turistbyrån klockan 12-16 där du har möjlighet att prata med oss och ställa frågor. Efter samrådstiden kommer förslaget att bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter och ett utvecklat förslag kommer finnas ute för ytterligare en synpunktsinhämtning.

Lagstyrd process
Att ta fram en översiktsplan som ska visa kommunens framtida utvecklingsvilja när det gäller mark- och vattenanvändning är en lagstyrd process. Det nya förslaget kommer finnas ute för att kommunmedborgare, politiska partier, grannkommuner och myndigheter ska få möjlighet att lämna synpunkter.

Det kommer även finnas möjlighet att ta del av materialet på andra platser i kommunen vid ett antal tillfällen. Under januari och februari kommer vi att ordna informationsmöten, såväl i Kristinehamn som på de mindre orterna. Detta kommer att annonseras separat.

 

Läs mer om översiktsplanering och se dokumentet i sin helhet här.

Tyck till!
Skicka dina synpunkter till
plan@kristinehamn.se

eller

Kristinehamns kommun,
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn

Du kan även lämna dina synpunkter på kommunens Facebook eller via instagramkontot @Planeringsavdelningen

Alla nyheter - Boende & miljö

 • tis, 2018-01-23

  Under gårdagskvällen upptäcktes en vattenläcka på Häggvägen. Boende är informerade och vi kommer under dagen att fortsätta arbetet med att laga läckan.

  Vid frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09

 • tis, 2018-01-23

  Vattenläckan på Häggvägen är lagad.
  Vattnet är nu tillbaka hos berörda abonnenter. Vi kommer fortsätta en stund under dagen med återfyllning och återställning.

  När vattnet släpps på igen.
  Låt vattnet rinna i din kran några minuter. Om det är missfärgatlåt vattnet rinna tills det är helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, utan består av rostutfällningar.


  Vid frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • mån, 2018-01-08

  Kommunens förslag till ny översiktsplan finns nu ute för samråd fram till 28/2 2018. Kommunen bjuder in till möten med fokus på samrådsförslaget till ny kommunomfattande översiktsplan. 

 • tis, 2018-01-02

  Vi fortsätter att gallra skogen som ligger mellan E18 och Strandmossen på båda sidor av vägen upp till Strandmossen.

 • tors, 2017-12-28

  Från och med 1 januari 2018 tar kommunen betalt för prövning av ansökan om dispens enligt kommunens renhållningsföreskrifter gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

 • tors, 2017-12-21
 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.