Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ny översiktsplan

Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan som nu är ute för samråd. Översiktsplanen är vägledande för efterkommande planering, exempelvis för detaljplaner. Översiktsplanen är kommunomfattande och berör därmed alla som bor och verkar i Kristinehamns kommun.

När en översiktsplan upprättas ska kommunen bereda olika intressenter tillfälle till samråd enligt plan- och bygglagen. Samråd sker fr.o.m. 13 december 2017 t.o.m. 28 februari 2018.

Planhandlingar:

Översiktsplan

Miljökonsekvensbeskrivning

 

Under samrådsperioden finns samtliga samrådshandlingar som hör till planförslaget även utställda på:
- Planeringsavdelningen, kommunhuset
- Tidningsrummet, Kristinehamns bibliotek
- Turistbyrån (fr.o.m. 14 dec- 21 dec mellan kl. 12-16 på vardagarna)

(Observera att öppettiderna kring jul- och nyårshelgerna kan vara andra än ordinarie öppettider)

Under januari och februari kommer vi även att ha informationsmöten, såväl i Kristinehamn som på de mindre orterna. Se särskild annonsering.

Har ni synpunkter på planförslaget kan dessa skickas skriftligen till:


Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Märk kuvertet Översiktsplan.

Alternativt till: plan@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2018-02-28.