Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Minihjältar
Minihjältarnas station
farligt avfall

Låt barnen hjälpa till med sopsorteringen

 

Återvinningsstationen MiniHjältar är anpassad så att barnen når upp till öppningshålen och där kan de återvinna papper, kartong, vitt och färgat glas samt metall- och plastförpackningar. Dessutom finns en sortering för farligt avfall.
 
Förhoppningen är att stationen ska inspirera fler familjer till att källsortera sitt hushållsavfall med hjälp av barnen. Redan i förskolan och i skolan tas ämnet upp och det är flera studiebesök på anläggningen varje år. Nu blir det lättare att hjälpas åt.
Personalen hjälper gärna till och visar barnen hur man sortera rätt och informerar också om varför det är så viktigt att ta hand om farligt avfall.