Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nu har vårsopningen börjat

Varje vår sopas sand och grus från vinterns halkbekämpning upp och gator och torg städas rena. Vi har redan börjat med vårsopningen i centrum och i sopschemat nedan kan du se när vi kommer till just ditt område.

Du kan följa arbetet med vårsopningen för 2017 via länken http://www.kristinehamn.se/boende-miljo/stadning

Vi uppdaterar informationen löpande så att du ser hur vi ligger till. Nytt för i år är att vi utför sopningen i egen regi.

Preliminärt schema vårsopning 2017 (vissa områden kan ta längre eller kortare tid beroende på vädret):

Strand: v. 13

Villastaden  v. 14

Sandfallet v. 14

Centrum v. 15 

Ölme v. 16

Björneborg v. 16

Bäckhammar v. 16

Nybble v.16

Marielund v. 17-18

Kvarnbyn v. 17-18

Östermalm v. 17-18

Djurgården v. 19

Fältet v. 20

Industriområden v. 21

Har du synpunkter på vårsopningen är du välkommen att lämna in dem via länken här.

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2017-10-23

  På grund av att dammluckan vid Vågbron är trasig sjunker vattennivån i Varnan. Vi arbetar för fullt med att åtgärda problemet.

 • tis, 2017-10-03

  Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

 • tis, 2017-10-03

  Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.