Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Normalabonnemang

Ett normalabonnemang för en villa innebär hämtning en gång varannan vecka både i tätorten och på landsbygden.
Grundabonnemanget är två kärl med volym 140l vardera. Varje hushåll ska välja om de vill sortera ut matavfallet eller inte. Fler kärlstorlekar finns.

Ett abonnemang för flerfamiljshus kan innebära hämtning en eller två gånger per vecka. Fastighetsägaren väljer om matavfallet ska sorteras ut eller inte.
Behållaren är ett hjulgående kärl som rymmer 400 eller 600 liter.  Matavfallskärlen rymmer 140 eller 240l.