Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

mobil Återvinningscentral i Undersbol, Rudskoga

Mobil återvinningscentral ersätter Grovsopmottagningen i Bäckhammar

 

För att bibehålla en god service ersätts Grovsopmottagningen i Bäckhammar med en
mobil återvinningscentral på samma plats helgfria tisdagar kl 14:00 - 19:00.


För att ytterligera öka servicen besöker den Mobila återvinningscentralen Undersbol, Rudskoga varje helgfri onsdag kl 14:00-19:00

Här kan hushållen lämna sina grovsopor och farliga avfall. Vad kan jag lämna?
Återvinningsbara förpackningar och tidningar lämnas på Återvinningsstationen i Skottlanda.