Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

mobil Återvinningscentral i Undersbol, Rudskoga

Mobil återvinningscentral ersätter grovsopmottagningen i Bäckhammar

 

Den Mobila återvinningscentralen besöker Undersbol, Rudskoga varje helgfri onsdag kl 14:00-19:00

Här kan hushållen lämna sina grovsopor och farliga avfall. Vad kan jag lämna?
Återvinningsbara förpackningar och tidningar lämnas på Återvinningsstationen i Skottlanda.