Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mobil återvinningscentral i Bäckhammar

Grovsopmottagningen i Bäckhammar, Albacksvägen ersätts med en Mobil återvinningscentral

 

Tekniska nämnden har beslutat att Grovsopmottagningen ska stängas.

Detta grundas på de stölder, inbrott, nedskräpning och oacceptabla personhot som kraftigt ökat under hösten/vintern 2016-2017.

För att bibehålla en god service ersättas stationen med en mobil återvinningscentral på samma plats helgfria tisdagar kl 14:00 - 19:00.

Här kan hushållen lämna sina grovsopor och farliga avfall. Vad kan jag lämna?
Återvinningsbara förpackningar och tidningar lämnas på Återvinningsstationen, bakom ICA Nyvalls.