Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Minska avfallet

Logga_EMA

I Sverige, och i Kristinehamn, är vi väldigt duktiga på att ta hand om vårt avfall. Nästan allt avfall återvinns, antingen genom materialåtervinning eller energiåtervinning.

Nästa stora utmaning

blir att försöka stoppa ökningen av avfallsmängderna. Att arbeta med att försöka minska mängden avfall och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet kallas avfallsminimering.

Hur konsumerar vi?

Det är viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att kunna minska både på avfallsmängden och mängden farliga ämnen i avfallet.Varje år kastar var och en av oss i Sverige över 500 kg sopor. I början av 1900-talet var den siffran 25-30 kg. Vi kan vända utvecklingen med motivation och kunskap. Vi som konsumenter har den största makten – vi väljer vad vi ska köpa eller inte köpa!

Mängden avfall kan minskas genom att:

  • utnyttja resurser mer effektivt

  • förändra konsumtionsmönster

  • förlänga produkters användningstid

  • återanvändning av produkter

     

 

Avfallsminimering bidrar till en bättre miljö och hållbar utveckling.

Idéer och tips hittar du i vänstermenyn eller via länken "Tips & råd". Länken öppnas i nytt fönster.