Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Merkurius 10

Planeringsavdelningen på Kristinehamns kommun har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Merkurius 10. Syftet är att pröva möjligheten att skapa fler bostäder inom Kristinehamns centrala delar.

Planarbetet är förnärvarande vilande i väntan på fastighetsägarens ställningstaganden.