Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mäta radon

Om du vill göra en radonmätning, kan du via miljö och hälsa beställa radondosor att placera ut i din bostad. För att få fram ett årsmedelvärde krävs en långtidsmätning på minst två månader. Man behöver placera ut en mätdosa på varje våningsplan där det finns inredda rum, dock minst två dosor per bostad. Mätperioden är mellan 1 oktober och 30 april, även kallad "eldningssäsong".

I samband med försäljning eller köp av en bostad kan man utföra en indikerande radonmätning. En sådan korttidsmätning tar 1-2 veckor men ger endast en indikation på radonhalten i inomhusluften.

Kristinehamns kommun har avtal med företaget Radea och kan erbjuda ett förmånligt pris om beställning görs via kommunen. Kostnaden för en radonmätning inklusive moms ser du nedan:

  • Långtidsmätning med 2 dosor 290 kr

  • Långtidsmätning med 3 dosor 390 kr

  • Korttidsmätning med 2 dosor 349 kr

  • Korttidsmätning med 3 dosor 499 kr

Beställa mätning

Klicka här för att beställa radonmätning (Fyll i dina uppgifter och skicka in)

Du kan även ringa till oss på miljö och hälsa och beställa mätningen, se kontaktuppgifter till höger.

Information om tidigare mätningar

Det kan även vara så att mätning utförts tidigare i din bostad eller tilltänkta hus, då kan resultatet finnas registrerat hos miljö och hälsa.