Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mata inte fåglar i centrum

I vår fina skärgårdsstad finns det alltid gott om måsar och andra fåglar som kan vara störande för omgivningen genom sitt skränande och sin närgångenhet.

Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla problemet borta så gott det går. Alla kan vi bidra med något.

Fastighetsägare behöver hålla tak och andra platser fria från fågelbon, för att på så sätt minska risken för att aggressiva måsföräldrar går till attack mot förbipasserande.

Glasspapper och annat skräp behöver kastas i papperskorgar så torg och gator hålls rena så att fåglarna inte alldeles för lätt ska hitta vårt skräp.

Restauranger måste vara uppmärksamma på att plocka in tallrikar med matrester på sina uteserveringar för att undvika invasion av fåglar.

Det förekommer tyvärr matning av fåglar i centrum vilket är direkt olämpligt med tanke på att de vänjs vid människor och då blir alltför närgångna. Matningen ger upphov till störningar för närboende och uteserveringar då fåglarna skriker och smutsar ner. Dessa fåglar klarar sig dessutom mycket väl utan matning.

Läs mer om fåglar och andra djur under rubriken Fåglar och andra vilda djur.

Tekniska förvaltningen tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vill därför uppmana allmänheten att inte mata fåglar i centrum för allas trevnad.

Tillsammans kan vi hjälpas åt för att hålla vår skärgårdsstad ren och fin!

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2017-10-23

  På grund av att dammluckan vid Vågbron är trasig sjunker vattennivån i Varnan. Vi arbetar för fullt med att åtgärda problemet.

 • tis, 2017-10-03

  Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

 • tis, 2017-10-03

  Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.