Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Markupplåtelse på torg och allmän platsmark

Om du vill använda en offentlig plats för annat än den är avsedd för krävs kommunens medgivande samt tillstånd från polismyndighet. Offentlig plats är allmänna vägar, gator, trottoarer, parker och liknande som är upplåtna för allmänheten.

Tillstånd behövs till exempel för:

  • Trottoarpratare, affischering, reklam

  • Byggupplag, byggnadsställning, byggskyltar

  • Containrar, arbetsmaskiner

  • Marknader, cirkus och övriga evenemang

  • Uteserveringar

Arbetsgång för upplåtelse/hyra av kommunal mark:

1. Sök tillstånd hos polisen. Ansökan måste vara betald innan den handläggs.
2. Polisen vidarebefordrar ansökan till tekniska förvaltningen för yttrande.
3. Yttrandet skickas till polisen som utfärdar tillståndet.
4. Tekniska förvaltningen debiterar markhyra. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Tänk på att du är ute i god tid med din ansökan

Du kan kontakta kommunen innan du lämnar in ansökan till polisen för att försäkra dig om att platsen är ledig. Om arrangemanget kräver en avstängning av gata måste du även göra en ansökan om lokal trafikföreskrift hos kommunen.

Aktiviteterna är värdefulla för en levande stadsbild samtidigt som de utestänger allmänheten från platsen och hindrar framkomligheten. Därför är det viktigt att du söker tillstånd för din verksamhet.

 Klicka här för att se aktuella taxor i Kristinehamns kommun

Läs mer om kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats via denna länk