Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mariebergs park & idéträdgård

Pergola i Mariebergs park.Mariebergs park anlades i samband med att Mariebergs hospital byggdes 1883. Parken är hela 32 hektar stor – och är helt och hållet anlagd, grävd och byggd för hand av patienter och vårdare under översyn av överläkaren och trädgårdsmästaren. Runt om i parken finns ett stort antal träd och över tio kilometer klippta häckar av olika slag. De gamla träden och alléerna är boplats för en mängd fåglar, insekter och fladdermöss. Ibland kommer nötkråkan på besök och äter av brödtallens frön.

Rester av den en gång så imponerande fruktträdgården finns kvar och bjuder på vacker blomsterprakt på våren. Den stensatta bäcken som leder genom parken, stannar upp en stund i en damm med tillhörande musiktorn och ringlar sedan vidare hela vägen ut i Vänern.

Marieberg är idag en ny välbesökt stadsdel med cafe, handelstädgård och andra småföretagare. Kristinehamns konstmuseum finns i före detta Panncentralen och mittemot ligger kommunens bildarkiv. Flera av det gamla hospitalets byggnader har byggts om till lägenheter.

Idéträdgården

Idéträdgården ligger där hospitalet hade växthus redan 1891. Då odlades mestadels gurka, men allteftersom växthusen blev modernare och med värme så kunde man odla blommor, tomater och vindruvor. Växthusen revs i slutet av 1980-talet.

Idéträdgården började ta form år 2000 och har sakta växt fram med pergola, lusthus och kryddträdgård. Här tänjer vi på gränserna och provar olika material och växtkombinationer.
Det kan ibland bli kortvariga installationer över en säsong – eller så har det fungerat så bra att de blir permanenta. Tanken är ändå att det alltid ska finnas någonting nytt och spännande för dig som besökare att inspireras och lockas av. Och kanske sedan våga odla eller göra små installationer i den egna trädgården eller på balkongen?

En del av idéträdgården är en örtagård. 2001 togs de första spadtagen till vad som idag är en prunkande och välbesökt trädgård. I örtagården/kryddträdgården hittar du ett 30-tal olika örter omgärdade av doftande rosor.

Ladda ner broschyren om Örtagården här.

Eller välkommen in till Kristinehamns Turistbyrå, på Södra Torget 3, för att hämta ett tryckt exemplar.