Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lokaltrafik

Välj bussen istället för bilen nästa gång du reser inom Kristinehamn! Vi har gjort valet enkelt för dig genom att 90 procent av de bosatta inom Kristinehamns tätort max har 500 meter till närmaste busslinje. Att resa med kollektivtrafik är både enkelt och smidigt samtidigt som du gör ett klimatsmart val!

Tätortstrafiken utgår från Resecentrum som ligger på Stationsgatan 2, bussarna är precis som länsbussarna gula och därför lätta att känna igen.

På de områden där det är få som åker buss finns det anropsstyrda turer. Det innebär att det finns en tidtabell, men du måste ringa resetjänsten/Värmlandstrafik och boka resan minst en timme innan avresan.

Tätortstrafiken är anpassad till den regionala busstrafiken för att underlätta för dig som pendlar att byta buss på Resecentrum.

Vi ses på bussen!

För information om tidtabeller och priser kontakta Värmlandstrafik, se kontaktuppgifter till höger.