Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ledningsarbete VA

Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

Under arbetets gång kommer vi få leda om trafiken. Korsningen Kompanigatan-Garneijbacken är avstängd och hänvisningsskyltar finns på plats.

Arbetet beräknas pågå i cirka 8 veckor.

Vid frågor kontakta Kund- Marknad Jeanette Olsson på telefon 0550-88 109.

Alla nyheter - Boende & miljö