Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Latrin

Behållaren

Behållaren rymmer 38 liter men får inte vara mer fylld än att locket lätt kan sättas på. Behållarens vikt får inte heller överskrida maxvikten 15 kg. Behållare tillhandahålls och byts ut vid varje hämtning. Om behållaren inte uppfyller nämnda krav lämnas tombehållare och abonnenten får då själv omfördela innehållet. Plastpåsar får absolut inte finnas i behållaren då de fastnar i rensningsprocessen. Förpackade fekalier från mulltoa kan endast lämnas i latrintunna utan emballaget! Avgift betalas för varje hämtat kärl. Om kärlet inte kan hämtas vid tomtgräns kan en extra avgift tas ut för merarbetet.

Säsongshämtning av latrin

vid tre tillfällen under perioden maj till september hämtas latrin efter beställning. Beställning ska göras senast dagen före aktuell tur.

Hämtning annan tid på året

Budad hämtning på annan tid än turlista medges mot en högre avgift per kärl.

Eget omhändertagande av latrin

Vill du kompostera latrin behöver du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Kontakta kommunens miljöinspektörer för mer information.