Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lämna förbrukade ljuskällor, batterier och smått elavfall

I Nybble, vid affären, och i Ölme Rudsberg, vid Återvinningsstationen, finns det en insamlingsbehållare utplacerad för att lämna förbrukade ljuskällor, lysrör, batterier och smått elavfall i. Den är uppställda i direkt anslutning till återvinningsstationen för att göra det lättare för hushållen att lämna sitt kasserade elavfall när man ändå åker för att lämna återvinningsbara förpackningar.

Tänk på att större enheter alltid ska lämnas till återvinningscentralen Strandmossen.

Det är viktigt att sortera rätt då farligt avfall som ljuskällor, batterier och elavfall innehåller tungmetaller som inte hör hemma i naturen.