Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kv Tvillingarna (Christinateatern)

Del av planområdet

Bilden visar en del av planområdet.

Detaljplan för kv. Tvillingarna

Planområdet omges av Västerlånggatan i väst, Spelmansgatan i norr, Kungsgatan i öst och Södra Staketgatan i söder. Syftet med planen är att möjliggöra för en renovering av Christinateaterns lokaler däribland tillåta en högre takhöjd, samt att se över gällande planbestämmelser och modernisera planen för andra delar av kvarteret.


Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-10. 

Här finner du fullständiga handlingar:

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning

Granskningsutlåtande

Grundkarta