Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kv. Lyran

Ändring av detaljplan gällande kvarteret Lyran vann laga kraft 2009-05-05. Planen upprättades för att tillåta byggrätt i två våningar ovanpå systembolaget.

Tillägg till plankarta

Tillägg till planbeskrivning