Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kv. Blyet m.fl (Drevsta)

Kommunstyrelsen har beslutat om att upprätta ett förslag till detaljplan för kv. Motorn m.fl på Drevsta. Detaljplanen påbörjades i sin helhet men har sedan antagits av kommunfullmäktige  för del av planområdet som vi nämnt Detaljplan för del av Kv. Blyet mfl.

Detaljplanen antogs av KF 2012-11-29 och vann laga kraft 2012-12-27.

Nedan återfinns laga kraft-handlingar:

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 

Plankarta, A3 format

Plankarta, A1 format