Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Klagomål

Upplever du problem i ditt boende med till exempel ventilation, fukt, buller eller temperatur ska du först kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse. Får du ingen hjälp och problemen kvarstår, kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Hur går ett klagomålsärende till?

När miljö- och hälsoskydd får in ett klagomål som gäller en bostad startar vi ett klagomålsärende.

Oftast kontaktar vi först hyresvärden/styrelsen och uppmanar till att de ska utreda/åtgärda problemet. Om detta inte hjälper gör vi en inspektion i din bostad för att få en bild av problemet och för att kunna konstatera om det utgör en olägenhet eller inte.

Om det har konstaterats olägenhet, kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att utreda problemet och vidta åtgärder inom en utsatt tid.

Om vi inte kan konstatera olägenhet enligt miljöbalken, fattar miljö- och byggnadsnämnden beslut om att lämna ärendet utan vidare åtgärd. Detta kan du som boende överklaga till länsstyrelsen och det kostar inget för dig.