Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär både obehag och en mängd extra arbete.

På VA-avdelningen på Kristinehamns kommun lägger vi ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning – däremot kan du som fastighetsägare sätta in en del förebyggande åtgärder för att öka skyddet!

I vår informationsskrift om källaröversvämning hittar du information om de vanligaste orsakerna till översvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet. Vi ger också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning.

LäckaLadda ner vår informationsskrift om källaröversvämning.