Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Inventering av små avlopp

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under en längre tid inventerat små avlopp inom kommunen.

Små avlopp innebär alla fastigheter som inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet. Förvaltningen prioriterar avlopp som ligger inom hög skyddsnivå för fosfor och bakterier, se karta.

Områden som är inventerade är vattenskyddsområden runt Bergsjön och Bäckhammar, Ölmeviken, Ölmans avrinningsområde, Inre Varnumsviken, Brattsandsbäcken och Varvsbäcken.
Lötälvens och Vassgårdaaälvens avrinningsområden ska börja inventeras från och med 2017. Lötälvens avrinningsområdeskarta finns här.

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2017-12-13

  Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

 • mån, 2017-12-04

  25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.