Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Inventering av små avlopp

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under en längre tid inventerat små avlopp inom kommunen.

Små avlopp innebär alla fastigheter som inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet. Förvaltningen prioriterar avlopp som ligger inom hög skyddsnivå för fosfor och bakterier, se karta.

Områden som är inventerade är vattenskyddsområden runt Bergsjön och Bäckhammar, Ölmeviken, Ölmans avrinningsområde, Inre Varnumsviken, Brattsandsbäcken och Varvsbäcken.
Lötälvens och Vassgårdaaälvens avrinningsområden ska börja inventeras från och med 2017. Lötälvens avrinningsområdeskarta finns här.

Alla nyheter - Boende & miljö